Khoa Chính trị – Hành chính (Đại học Quốc gia TP.HCM) tuyển dụng | Bạn cần biết – Tìm Việc Làm 365

* 3 Giảng viên Bộ môn Hành chính công

Yêu cầu: Là tiến sĩ (giảng viên) có chuyên môn thuộc lĩnh vực hành chính công.

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong công tác giảng dạy chuyên ngành thuộc lĩnh vực hành chính công.

* 3 Giảng viên Bộ môn Chính trị học

Yêu cầu: Là tiến sĩ (giảng viên) có chuyên môn thuộc lĩnh vực chính trị học.

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong công tác giảng dạy chuyên ngành thuộc lĩnh vực chính trị học.

Nộp hồ sơ tại Khoa Chính trị – Hành chính (Phòng 707, Nhà Điều hành ĐHQG-TP.HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Liên hệ: 028 37242160 (1431).

Hạn chót nộp hồ sơ: 12.8.2019.Tổng hợp bởi: Tìm Việc Làm 365

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *